Module 6 Les 5: Testimonials

Ervaring van de klant is heel erg waardevol. Mensen geven die nooit zomaar, je moet er altijd om vragen. Dit geeft vertrouwen aan nieuwe potentiële klanten. Soms kun je een aantal zinnen uit een testimonial gebruiken voor op facebook etc.  

Vraag aan de klant of je vragen mag opsturen, naam en achternaam en liefst ook een foto. Vraag eventueel naar profielfoto van facebook. Vraag je klant ook wanneer ze hem klaar hebben.  

  • Waarover twijfelde jij om mee te doen aan mijn programma?
  • Hoe voelde je je/ wat gebeurde er toen je ja zei?
  • Wat was de reden dat je meedeed?
  • Wat heeft het je opgeleverd?
  • Wat is het resultaat?
  • Hoe heeft het je leven veranderd?

Je kunt gaan proefdraaien voor een testimonial. Laat zien waarom het belangrijk is. Jij kunt mensen daarmee ook weer helpen.