Module 6 Les 3: Marketing

Marketing, wat is dat nou eigenlijk? Als je online kijkt vind je al snel de volgende definitie

Marketing heeft traditioneel betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Van oudsher werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om, samen met de afdeling verkoop de ruil van producten of diensten te bevorderen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om marketingactiviteiten in te zetten. Zo kan je marketingactiviteiten inzetten om je naamsbekendheid te vergroten, het neerzetten van een goed imago, het aanzetten tot actie en het doen van sales.

Met andere woorden, marketing kan op verschillende aspecten gericht zijn. Zo kan het gaan om het krijgen van nieuwe klanten, maar ook het opbouwen van bestaande klantrelaties, zodat men klant bij je blijven. In de video vragen we je om 5 prospects op te schrijven. Als extra tip en opdracht vragen we je ook om het doel van marketing op te schrijven. Dus wat wil je bereiken met deze klant. Gaat het dan om een nieuwe klant of gaat het om een bestaande klant die je graag een vervolg product of dienst wilt aanbieden? En wat zou je dan vervolgens in kunnen zetten qua content en kanalen?